O NASZEJ OFERCIE

Oferujemy kompletną obsługę w zakresie doboru urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektrycznych i automatyki także w strefach zagrożonych wybuchem. Na każdym etapie zlecenia zapewniamy pełne wsparcie projektowe, dokumentacyjne oraz dostawę materiałów w zakresie kabli i przewodów, urządzeń rozdzielczych, sterowniczych, systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, systemów wykrywania gazów i płomienia, doboru silników i napędów a także systemów CCTV.