SERWISY I POZOSTAŁE USŁUGI

Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych, aby utrzymać działanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz osiągnąć maksymalne korzyści z instalacji w ciągu całego cyklu ich życia.

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych, automatyki i bezpieczeństwa
Umowy serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika i specyfiki obiektów
Usługi doradcze w zakresie jakości energii elektrycznej
Naprawy i konserwacje zwiększające niezawodność urządzeń i systemów
Uruchomienie, FAT i parametryzacja systemów automatyki przemysłowej
Usługi kalibracji metrologicznej